Perlukah Tutup Tindik Telinga Sebelum Mahu Nikah

QUESTION

Adakah ia betul bahawa lelaki perlu tutup tindik telinga dia sebelum mahu nikah kerana nikah tidak akan sah sebab tindik telinga dia?

ANSWERS

Nikhanya Tetap sah kalau ia tidak ditutup.