Apakah Hukum Menyimpan Patung Seperti Teddy Bear Di Rumah

QUESTION

Apakah hukum menyimpan patung seperti teddy bear di rumah?

ANSWER

Kalau sekiranya ia disimpan sebagai alat permainan bagi kanak-kanak di rumah, ia dibolehkan.